Kiểm Tra Handicap

Để bắt đầu Kiểm tra Handicap, Golfer phải là Thành viên của website http://golfvietnam.com.vn và đã có  tài khoản và mật khẩu sử dụng hệ thống Handicap.

Từ đây, Golfers có thể thực hiện mọi thao tác liên quan đến Handicap của mình như nhập điểm, tra cứu điểm của mình và bạn bè.

Bất cứ khó khăn hoặc thắc mắc nào, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Golfers tại:

Hotline 0903 229 343 ( Mr Thành )

Email: info@golfvietnam.com.vn

Nếu đã có tài khoản đăng nhập eHandicap, click để bắt đầu tìm kiếm, tra cứu Handicap: