Hướng dẫn

 

Hướng dẫn tính Handicap tại website TeeOff

 

Giờ đây, chỉ với vài thao tác nhanh chóng, các Golfers có thể cập nhật điểm chơi Golf, quản lý, theo dõi Handicap của mình và bạn bè ngay trên máy tính cá nhân có kết nối internet.

Hệ thống eHandicap chính xác và được công nhận toàn thế giới tại website UniGolf đang được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Vui lòng gửi email thông tin cá nhân của Golfer bao gồm: 

Họ và tên:

Địa chỉ email:

Số điện thoại liên lạc:

Địa chỉ nhà/ cơ quan:

và yêu cầu sử dụng hệ thống Handicap của http://www.ehandicap.net/

Từ đây, Golfers có thể thực hiện mọi thao tác liên quan đến Handicap của mình.

Bất cứ khó khăn hoặc thắc mắc nào, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Golfers tại:

Hotline 0903 229 343 ( Mr Thành )

Email: info@golfvietnam.com.vn